Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Vận Tiêu 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Chiến Trường Tống Kim

CHIẾN TRƯỜNG TỐNG KIM

 

Chiến Trường Tống Kim là nơi để các cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội mình tả xung hữu đột, thi triển võ công xưng bá thiên hạ. Trong thời gian vừa qua đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo quý nhân sĩ.
Nhưng hiện tại vẫn có một số bằng hữu chưa biết cách tham gia,BQT xin gửi đến các bạn nào chưa biết cách tham gia Chiến Trường Tống Kim bài hướng dẫn này.

 

 Điều kiện tham gia:

 Đối tượng tham gia: Các nhân vật đã gia nhập môn phái. Đẳng cấp từ 80 trở lên

 Lệ phí báo danh:

      Máy chủ Hoa Sơn và Ba Lăng Huyện: 20 vạn

      Máy chủ Nam Nhạc Trấn: 3000 lượng

      Máy chủ Chu Tiên Trấn Trấn: 3000 lượng

      Máy chủ Biện Kinh: 3000 lượng

 Thời gian báo danh: 10h50, 14h50 và 20h50 mỗi ngày. 

 Thời gian chờ: 10 phút.

 Thời gian khai chiến: 11h00, 15h00 và 21h00.

 Thời gian diễn ra: 60 phút.

 

Lưu ý:

      Tống Kim 21h hằng ngày cấm post điểm dưới mọi hình thức, sẽ có GM theo dõi và xử lý vi phạm. Lần 1 khóa 3 ngày, lần 2 khóa account và HWID vĩnh viễn

      Nếu đã báo danh phe nào thì sẽ phải ở phe đó đến khi trận đánh kết thúc.

      Không thể đổi phe khác khi trận đấu chưa kết thúc.

      Trận Tống Kim 21h00 mỗi ngày điểm sẽ x4

      Mỗi ngày chỉ có thể nhận điểm kinh nghiệm cuối trận 1 lần.

      Có thể dùng điểm Tống Kim để đổi điểm kinh nghiệm với tỉ lệ như sau:

 

 NPC & Vật Phẩm liên quan:

 

  Cách thức báo danh: Dùng Tống Kim Chiêu Thư để di chuyển đến địa điểm báo danh hoặc đến Đại Lý Trung Tâm gặp các NPC Liên Quan

  Để báo danh vào phe Tống: Các bạn đến toa độ 198/197 ở Đại Lý Phủ để gặp NPC Mộ Binh Quan (Vàng) để báo danh.

 

 

 

  Để báo danh vào phe Kim: Các bạn đến toa độ 200/197 ở Đại Lý Phủ để gặp NPC Mộ Binh Quan (Tím) để báo danh.

 

 

 

  Phần Thưởng có thể nhận được (chỉ áp dụng cho trận Tống Kim 21h hằng ngày)

 

  Sau khi kết thúc trận Tống Kim đạt danh hiệu Đại Tướng hoặc Phó Tướng sẽ nhận được 1 rương vật phẩm tương ứng.

 

Rương Đại Tướng

 

Rương Phó Tướng

 

  Ngoài ra các bạn từ Top 1 - 20 của TOP Điểm TK và TOP PK TK còn được nhận thêm Lễ Bao Tống Kim, số lượng tùy vào thứ hạng bạn đạt được trong trận đấu như sau:

 

 

 

 

  Sử dụng Lễ Bao Tống Kim sẽ ngẫu nhiên nhận được:

 

 

 

 

   

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!