Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Vận Tiêu 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Tính Năng Đặc Sắc

QUẢ HUY HOÀNG

 

 Thời gian diễn ra:

 

      Hoạt động hái quả Huy Hoàng sẽ diễn ra đều đặn từ vào các mốc giờ  sau mỗi ngày:

 

      Quả Tiểu xuất hiện vào: 12h30, 12h40, 12h50 - 19h00, 19h10, 19h20

 

 

 

      Quả Trung chỉ xuất hiện vào: 19h00, 19h10, 19h20 tại Hoa Sơn Phái 


      Lưu ý: Bản đồ Hoa Sơn Phái là bản đồ bắt buộc chiến đấu (không rớt tiền, không rớt pk)

 

 

 Cách di chuyển đến Hoa Sơn Phái:

 

      Chạy bộ từ Hoa Sơn Cảnh Kỹ Trường (xa phu) hoặc Vĩnh Lạc Trấn qua

      Đi bằng Thần Hành Phù:

 

 

 

      Quả Huy Hoàng Cao chỉ xuất hiện tại Chiến Long Động vào 19h00, 19h10, 19h20

      Quả Huy Hoàng Kim chỉ xuất hiện tại Chiến Long Động vào 19h00, 19h10, 19h20

 

 Cách thức tham gia:

 

Tại các địa điểm luyện công sẽ xuất hiện Hạt Huy Hoàng truyền thuyết. Sau khi Hạt Huy Hoàng xuất hiện, Quý đồng đạo cần phải đợi đến khi quả chín mới có thể hái và hưởng thụ trái chín Huy Hoàng để gia tăng công lực.

 

- Sau 5 phút Quả Huy Hoàng sẽ xuất hiện.

 

- Sau khi quả xuất hiện, 10 giây sau mới có thể hái

 

 

 Điều kiện tham gia và phần thưởng:

 

 

 

- Một ngày 1 nhân vật chỉ sử dụng được 5 Quả Huy Hoàng.

 

- Quả Huy Hoàng (Thấp) không thể giao dịch và lập shop.

 

- Quả Huy Hoàng (Trung) và (Cao) có thể giao dịch, lập shop.

 

- Đẳng cấp nhân vật không phù hợp thì không thể hái và sử dụng Quả Huy Hoàng ở cấp độ tương ứng

 

- Nhân vật chữ trắng không thể tham gia hái quả nhưng vẫn có thể sử dụng quả để nhận kinh nghiệm.

 

- Nếu đang trong thời gian chờ lượm quả mà nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đó.

 

- Hạn sử dụng Quả Huy Hoàng là 7 ngày kể từ khi bắt đầu hái quả.

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!