Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Vận Tiêu 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Hướng dẫn gia hạn giờ chơi

HƯỚNG DẪN GIA HẠN THỜI GIAN CHƠI

 

 

Khi hết thời gian chơi, bạn sẽ được đưa vào khu vực chờ để có thể gia hạn thời gian chơi. Khu vực chờ có đặc điểm sau:

      Không thể chat trên các tần số công cộng

      Nếu chưa gia hạn thời gian chơi, sẽ không thể ra ngoài

      Tại khu vực chờ có thể rút xu, gia hạn thời gian chơi, giao dịch.

      Khi đã gia hạn thời gian chơi, click vào xa phu bạn sẽ được đưa về thôn Ba Lăng Huyện và tiếp tục bôn tẩu

      Nếu đang tham gia các hoạt động như Vượt ải, Tống Kim, Phong Lăng Độ,... mà hết thời gian chơi quý vị vẫn có thể tiếp tục hoạt động bình thường (chú ý không click vào thần hành phù, click vào thần hành phù sẽ được đưa vào Khu vực chờ để gia hạn thời gian chơi)

       Khi hết giờ chơi, nhân vật sẽ được ứng 10 phút để có thể ra ngoài giao dịch tiền đồng và gia hạn giờ chơi. Lưu ý: chỉ được ứng 1 lần, sau khi gia hạn giờ chơi bằng tiền đồng thì lần kế tiếp hết giờ chơi sẽ tiếp tục được ứng 1 lần 10 phút.

Khu vực chờ gia hạn thời gian chơi

 

 

 

 

      Cách kiểm tra thời gian chơi còn lại: Click chuột phải vào Cẩm nang tân thủ để kiểm tra thời gian còn lại

 

 

 

 

 Một số lưu ý về việc thu phí giờ chơi:

 

 Khi tạo nhân vật bạn sẽ nhận được 7 ngày chơi miễn phí, tính từ thời điểm tạo nhân vật

 Một số lưu ý về việc ủy thác bán hàng:

      Ở trạng thái 7 ngày chơi miễn phí bạn sẽ không thể bày bán

      Để có thể bày bán, bạn phải gia hạn thời gian bày bán = 2 tiền đồng cho 30 ngày sử dụng (chỉ nhân vật chữ trắng mới có thể mua trạng thái bày bán, những nhân vật đã gia nhập môn phái, bang hội không thể mua trạng thái bày bán)

 


 

 

      Nếu đang ở trạng thái bày bán, bạn muốn chuyển sang trạng thái ngày chơi thì bắt buộc phải hủy trạng thái bày bán

 

 

 

Sau khi hủy thành công trạng thái bày bán thì mới có thể gia hạn giờ chơi thực

 

 

 

 

 

 Hướng dẫn gia hạn giờ chơi:

Có thể gia hạn thời gian chơi và rút xu tại NPC Chủ Tiền Trang tại thất đại thành thị 

 

 Bước 1: Click vào chủ Tiền Trang, chọn "Ta muốn mua giờ chơi"

 

 Bước 2: Chọn gói thời gian muốn gia hạn


 

 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!