Khảm nạm trang bị - Thăng cấp vũ khí bằng Đồ Phổ

 

Thăng cấp vũ khí bằng Đồ Phổ

 

Đồ Phổ là loại sách quý ghi chép lại thuật đúc vũ khí của các tổ sư lưu truyền lại đời sau. Có được những cuốn Đồ Phổ này, Quí đồng đạo có thể thỏa nhiên nâng cấp các loại vũ khí của mình.

 

 

 Công dụng của Đồ phổ:

 

 Làm tăng cấp của vũ khí tương ứng.

 

 Tỷ lệ thành công : 99.99 %

 

 Để khảm nạm bạn cần đi đến Thợ rèn tại các thành thị. Nói chuyện với họ và chọn " Vật phẩm khảm nạm"

 

 

 

 Sau khi nói chuyện bạn sẽ thấy một bảng tương tự xuất hiện

 

 

 

Đặt món đồ muốn khảm vào giữa

 

 

 

Sử dụng Đồ Phổ để khảm

 

 

Chọn "khảm" và xác nhận để quá trình khảm được bắt đầu

 

 

Cuối quá trình khảm nạm sẽ có thông báo màu đỏ ở bên dưới góc trái màn hình cho bạn biết việc khảm nạm thành công hay thất bại.

 

 

 

 

 

 Các loại Đồ phổ:

 

Có 9 loại Đồ Phổ tương ứng với 9 loại vũ khí như sau:

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!