Kỹ năng 120

KỸ NĂNG 120

 

 

 

 Đối tượng:                    

 

  Tất cả nhân sỹ đã vào môn phái và có đẳng cấp từ 120 trở lên

 

 

 Đổi sách và học kỹ năng:

 

 Đối thoại với chưởng môn của môn phái

 

 Nộp vật phẩm theo yêu cầu sau: 

 

 

Ví dụ: Bộ sách của phái Đường môn cần 4 bí kíp: Bạo Vũ Lê Hoa, Nhiếp Hồn Nguyệt Ảnh, Cửu Cung Phi Tinh, Loạn Hoàn Kích 

 

 Khi mang đủ các nguyên liệu trên, tỉ lệ thành công là 100% (không đủ thì không thể đổi bí kíp)

 

LƯU Ý: Bí quyết 120 sau khi đổi thành công sẽ ở trạng thái khóa vĩnh viễn, không thể giao dịch, bày bán, ném ra

 

 Sở hữu được bí quyết 120 nhấp chuột phải lập tức nhận được kỹ năng 120 tương ứng với môn phái (nhận được kỹ năng đẳng cấp 1)

 

 

Môn Phái

 

Mô tả minh họa

 

Ngũ Độc

Hấp Tinh Yểm

Đường Môn

Mê Tung Ảnh

Cái Bang

Hỗn Thiên Khí Công

Thiên Nhẫn


Ma Âm Phệ Phách

Côn Lôn

Lưỡng Nghi Chân Khí

Võ Đang

Xuất Ứ Bất Nhiễm

Thiên Vương


Đảo Hư Thiên

Thiếu Lâm


Đại Thừa Như Lai Chú

Nga Mi

Bế Nguyệt Phất Trần

Thúy Yên

Ngự Tuyết Ẩn

 

 

 

 

 

 Cách luyện skill 120:

 

 Đánh quái thường bằng skill 9x  ( % skill 120 tỉ lệ thuận với điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm tăng thì % skill 120 sẽ tăng ) ( có giới hạn trong ngày chỉ được 1 lượng exp nhất định tùy theo cấp )

 

 Đánh quái trong vượt ải, phong lăng độ ..v..v

 

 Dùng điểm tích lũy tống kim đổi điểm kinh nghiệm sẽ tăng % skill 120.

 

 LƯU Ý: Các điểm kinh nghiệm từ các sự kiện phần thưởng sẽ không tăng % skill 120 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!