Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Quả Huy Hoàng 20:00
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Quả Huy Hoàng 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Lệnh bài chuyển đổi môn phái.

LỆNH BÀI CHUYỂN ĐỔI MÔN PHÁI

Để trải nghiệm và vui thỏa với các môn phái khác nhau, kể từ ngày 26/04/2019, tất cả những nhân vật cấp độ từ 90 trở lên đều có cơ hội chuyển đổi môn phái khác ngay tại thế giới Võ Lâm Trung Nguyên

Bên cạnh đó, quý đồng đạo lưu ý tham khảo cách thức xử lý sau khi đã gia nhập môn phái để có được những thông tin cần thiết, hỗ trợ tốt nhất trên hành trình bôn tẩu

 

 

 Các điều cần biết khi tiến hành Chuyển Môn Phái:

 

 Khi đang tham gia liên đấu sẽ không thể chuyển đổi môn phái

 

 Các chỉ số cấp độ, kỹ năng, tiềm năng sẽ không đổi.

 

  Chuyển sang môn phái mới, danh hiệu cũng sẽ thay đổi.

 

  Chuyển đổi thuộc tính ngũ hành của nhân vật.

 

  Nhận được thêm 1 lần tẩy tủy miễn phí.

 

  Lần đầu tiên Chuyển Môn Phái sẽ được tặng:

                   Trấn phái linh đơn : Tăng 1 điểm kỹ năng vĩnh viễn.

                   Trấn phái linh dược : Tăng 5 điểm tiềm năng vĩnh viễn.

 

  Bảo lưu kỹ năng công cộng như : ngũ hành, khinh công, cướp phú tế bần kỹ năng.

 

  Lưu ý quan trọng về phần Kỹ Năng:

 

                          Nếu môn phái cũ của bạn có 1 skill 90 thì sẽ được chọn 1 skill 90 để học của môn phái mới

                          Nếu môn phái cũ của bạn có 2 skill 90 thì sẽ được chọn 1 skill 90 để học của môn phái mới, còn 1 skill random

                          Nếu kỹ năng môn phái cũ đã đạt cấp 20 ( 1 hoặc 2 kỹ năng) thì sẽ được bảo lưu cấp độ kỹ năng để chọn kỹ năng môn phái mới cấp 20

 

 Ví dụ : Nhân vật chuyển từ Thiếu Lâm max 3 skill chuyển qua Cái Bang sẽ còn 2 kỹ năng 90 max skill. Ngược lại chuyển từ Cái Bang max 2 skill qua môn phái Thiếu Lâm thì chỉ có 2 kỹ năng 90 max,còn 1 kỹ năng 90 thứ 3 nhân vật phải luyện lại từ đầu.

 

 

 Điều kiện chuyển phái:

 

 

 Nhân vật có đẳng cấp từ 90 trở lên

 

 Phải mang theo Tín Vật Môn Phái (mua tại Kỳ Trân Các giá 200 tiền đồng)

 

 Đã rời khỏi môn phái hiện tại

 

 Tháo bỏ tất cả trang bị trên người, kể cả ngựa và mặt nạ

 

 Đối với nhân vật Nam không được chuyển sang phái Nga My.

 

 Đối với nhân vật Nữ không được chuyển sang phái Thiếu Lâm.

 

 Riêng nhân vật Nữ chuyển sang phái Thiên Vương, cần mua thêm Tín Vật Dương Anh (50 xu) tại Kỳ Trần Các.

 

 Các bước chuyển đổi môn phái:

 

 Bước 1: Vê gặp chưởng môn phái hiện tại đang chơi

  Ví dụ : Rời khỏi Thúy Yên thì gặp Chưởng Môn Thúy Yên - Doãn Hàm Yên.

 

 Bước 2: Chọn "Đái nghệ đầu sư"

 

 

 Bước 3: Chọn "Đái nghệ đầu sư, chuyển môn phái"

 

 

 

 Bước 4: Chọn " Chưởng Môn,Xin mời xem đây có phải là tin vật môn phái ? "

 

 

 Bước 5: Giao " Tín vật môn phái "  cho chưởng môn

 

 

 Bước 6: Sau khi nộp thành công, quý nhân sỹ đến tìm chưởng môn môn phái mình muốn gia nhập để đối thoại ^^

 Ví Dụ : Bạn muốn qua Thiên Vương Bang thì gặp NPC Dương Anh

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!