Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Tính Năng - Công Thành Chiến - Tam Trụ

Công Thành Chiến - Tam Trụ

 

 

Đã mang danh tham gia Công Thành Chiến mà không nắm rõ "trận địa", khung cảnh…. để đưa ra chiến thuật hợp lý thì chẳng khác nào tự làm mất uy danh của chính mình. Quan sát và tìm hiểu "chiến địa" không bao giờ là dư thừa cho những trận chiến như Công Thành chiến.

 

Để có thể tham gia vào chiến trường Công Thành, trước hết bạn phải tham gia Lôi Đài Công Thành. Để xem thông tin về Lôi Đài Công Thành, mời các bạn vui lòng nhấn vào đây.

 

 Cách thức tham gia công thành chiến:

 

  Báo danh Lôi Đài Công Thành Chiến: <điều kiện báo danh và tham gia lôi đài>

       Thành Tương Dương vào lúc 18h00 đến 19h00 Thứ 4 hàng tuần

       Thành Phượng Tường vào lúc 18h00 đến 19h00 Thứ 5 hàng tuần

  Thời gian thi đấu Lôi Đài Công Thành: <điều kiện báo danh và tham gia lôi đài>

      Tương Dương vào lúc 20h00 Thứ 4 hàng tuần

      Phượng Tường vào lúc 20h00 Thứ 5 hàng tuần

  Công Thành Chiến Tam Trụ: 

       Công Thành Tương Dương vào lúc 20h00 Thứ 5 hàng tuần

       Công Thành Phượng Tường vào lúc 20h00 Thứ 6 hàng tuần

  Hiện tại mở 2 thành: Thành Phượng Tường  và Thành Tương Dương

 

 Cuộc chiến công thành sẽ diễn ra giữa 2 phe:

 

Phe Thủ Thành (là Bang hội hiện đang nắm giữ Thành)

- Phe Công Thành (là Bang hội chiến thắng trong Công Thành Lôi đài ngày hôm trước).

- Đúng 20 giờ, các thành viên của cả 2 Bang Công Thành và Bang Thủ Thành đến nói chuyện với Xa phu để được đưa đến khu vực tập trung quân. Tất nhiên 2 bên Công và Thủ sẽ được đưa đến 2 khu vực khác nhau:

 

 

Doanh trại phe thủ

 

Doanh trại phe công

 

 

 Công thành trận địa:

 

 - Trận địa của một trận chiến quan trọng như vậy hoàn toàn khác hẳn cái khoảng sân “nhỏ bé” xinh xinh ngay trước thành Biện Kinh mà “ai chưa biết chưa phải là người võ lâm”. Và bên cạnh địa đồ của doanh trại hai phe được minh họa dưới đây, chúng tôi xin giải thích thêm một số thông tin:

 

Bang phái trấn giữ thành sẽ trở thành chư hầu hùng cứ nhất phương, độc hưởng quyền lợi.

 

 


NPC Công Thành

 

- Bang hội Công Thành có thể tấn công vào Thành qua 3 Thành Môn (tức cửa Thành) hay còn gọi nôm na là Tam môn, bao gồm: Định Xuyên môn, Bình Giang môn, Lập Dương môn.

 

 

Tam môn

 

+ Định Xuyên môn (170/193) có Định Xuyên Long trụ (còn gọi là Định Xuyên trụ).

+ Bình Giang môn (184/184) có Bình Giang Long trụ (còn gọi là Bình Giang trụ).

+ Lập Dương môn (177/189) có Lập Dương Long trụ (còn gọi là Dương trụ).

 

Tam Long Trụ

 

Long Trụ

 

- Phía sau của Tam môn là Tam Long trụ, ứng với mỗi vị trí của mỗi môn là một Long trụ.

 

 Các quy tắc công thành:

 

- Trong thời gian quy định là 2 giờ, phe công cần phải phá hỏng và chiếm giữ càng nhiều trụ càng tốt. Ngược lại, phe thủ phải giữ cho bằng được các trụ trên, nếu bị mất vào tay phe công thì phải tìm cách tái chiếm nó càng nhanh càng tốt.

 

- Bất kỳ lúc nào (khi chưa hết giờ), phe công chiếm và giữ được toàn bộ ba trụ thì trận chiến lập tức kết thúc vì phe Công đã thắng lợi. Nếu cho đến hết giờ mà bên Công vẫn không chiếm được toàn bộ ba trụ thì phe thắng sẽ là phe nào giữ được nhiều Long Trụ hơn.

 

- Khi Long Trụ bị phá hỏng bởi một bên thì nó sẽ tái sinh và thuộc quyền kiểm soát của phe đã phá hỏng Long Trụ đồng thời đổi màu tương ứng. Khi Long Trụ thuộc quyền kiểm soát của phe Thủ Thành thì Long Trụ sẽ có màu vàng (màu hoàng kim), còn khi Long Trụ thuộc quyền kiểm soát của phe Công Thành thì Long Trụ sẽ có màu xanh ngọc (màu ngọc lam).

 

- Phe nào thắng trong Công Thành chiến sẽ giữ quyền Thành chủ cho đến lần Công Thành tiếp theo.

 

 Phần thưởng bang hội chiếm thành: 

 

- Bang hội chiếm thành Tương Dương sẽ được nhận phần thưởng 50 Lễ Bao Công Thành từ 0h00 đến 23h59 Thứ 6 (sau ngày công thành) trong thời gian này quý vị bang chủ đến bảng thông báo tại 194/215 thành Tương Dương để nhận thưởng

 

 

- Bang hội chiếm thành sẽ được nhận phần thưởng 50 Lễ Bao Công Thành từ 0h00 đến 23h59 Thứ 7 (sau ngày công thành) trong thời gian này quý vị bang chủ đến bảng thông báo tại 188/206 thành Phượng Tường để nhận thưởng

 Sau thời gian nhận thưởng nếu quý Bang Chủ quên không nhận thưởng thì phần thưởng xem như bị mất, không được quyền khiếu nại.

 

 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!