Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Vận Tiêu 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Tính Năng Đặc Sắc

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT TÍNH NĂNG ÉP TRANG BỊ 

HOÀNG KIM MÔN PHÁI

 

 

 

  Sau 6 tháng đợi mong, cuối cùng những Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái cũng xuất hiện tại Hoa Sơn . Nhằm đáp lại sự mong đợi của quý nhân sỹ, BQT Võ Lâm Trung Nguyên xin ra mắt tính năng ép trang bị Hoàng Kim Môn Phái chưa từng xuất hiện tại bất kỳ 1 server private nào khác

 BQT đã dày công nghiên cứu cải tiến lại hệ thống ép đồ theo một cách hoàn toàn mới lạ, nhằm tạo điều kiện để bất kỳ quý nhân sỹ nào cũng có thể sở hữu được một trang bị mình mong muốn nếu chịu khó tham gia các tính năng và tính lũy mảnh trang bị.

 Sau đây BQT sẽ hướng dẫn chi tiết về tính năng này, để Quý nhân sỹ có thể hiểu rõ hơn trong quá trình bôn tẩu tại mảnh đất Võ Lâm Trung Nguyên cực kỳ náo nhiệt.

 

 

 Nguyên liệu và NPC liên quan:

 

    Đồ phổ và mảnh: 

 

- Đồ phổ HKMP sẽ rơi khi săn Boss Đại Hoàng Kim, xuất hiện tại các event...

 

 

 Các nguyên liệu và NPC liên quan:

 


  Mảnh Thiên Thạch mua tại NPC hàng rong giá 100 vạn, tại các thành thị

 

 

 

 Các bước ép từ đổ phổ lên mảnh:

 

    Ép từ Đồ phổ HKMP lên mảnh HKMP:

 

       Chuẩn bị đầy đủ các nguyên liệu như trong đồ phổ yêu cầu và 10 vạn lượng. Mang đến thợ rèn tại các thành thị. Chọn Vật Phẩm Đúc -> Bắt đầu chế tạo -> Đồ phổ

 

 


 Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái loại I

 

 

 

Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái loại II

 

 

 

Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái loại III

 

 

Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái loại IV

 

 

Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái loại V

 

 

Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái loại VI

 

 Lưu ý: Các vị trí đặt vật phẩm cần lưu ý:

 

       Vị trí số 1: Đặt "Đồ phổ Hoàng Kim Môn Phái" vào vị trí này.

       Vị trí số 2: Tại vị trí này đặt Mảnh Thiên Thạch

       Vị trí số 3: Tại vị trí này đặt Huyền Tinh

       Tại các vị trí xung quanh là nơi để đặt Thủy Tinh Tam Sắc, Vô Tự Thiên Thư. Quý nhân sỹ có thể đặt tại các vị trí ngẫu nhiên tùy thích.

       Vị trí số 4: Sau khi đặt đủ nguyên liệu như trong đồ phổ yêu cầu thì nhấn Kết Hợp để hợp thành Mảnh Hoàng Kim Môn Phái tương ứng

 

 

 Khi bỏ đủ nguyên liệu trong Đồ Phổ yêu cầu thì tỉ lệ thành công là 100% nhận được mảnh


 

 

 

 Cách dùng Mảnh Hoàng Kim Môn Phái để đổi trang bị HKMP:

 

    Danh sách trang bị Hoàng Kim Môn Phái loại I và II: 

 

 

    Danh sách trang bị Hoàng Kim Môn Phái loại III và IV:


 

 

    Danh sách trang bị Hoàng Kim Môn Phái loại V và VI:

 

 

 

    Mang mảnh trang bị mình muốn đổi đến gặp Thợ Rèn Thần Bí tại Lâm An (164/199)

 

 

 

    Đối thoại với Thợ Rèn Thần Bí để chọn trang bị muốn đổi

 

 

       Bước 1: Chọn Ta muốn đổi Hoàng Kim Môn Phái

 

 

       Bước 2: Chọn loại Hoàng Kim Môn Phái mình muốn đổi

 

 

       Bước 3: Xem danh sách Hoàng Kim Môn Phái theo từng loại, chọn trang bị muốn đổi

 

=> Chú ý nhìn kỹ số mảnh và phải bỏ đúng số mảnh của món mình muốn ép => Bỏ sai sẽ ép ra trang bị khác => BQT Không chịu trách nhiệm về việc ép nhầm ép sai !!

 

 

 

       Bước 4: Bỏ đúng số mảnh HKMP của trang bị muốn đổi 

 

=> Chú ý nhìn kỹ số mảnh và phải bỏ đúng số mảnh của món mình muốn ép => Bỏ sai sẽ ép ra trang bị khác => BQT Không chịu trách nhiệm về việc ép nhầm ép sai !!

 

 

       Bước 5: Bước xác nhận thứ 1 

 

=> Chú ý nhìn kỹ xem đúng món mình muốn ép hay chưa => BQT Không chịu trách nhiệm về việc ép nhầm ép sai !!

 

 

 

       Bước 6: Bước xác nhận thứ 2 

 

=> Chú ý nhìn kỹ xem đúng món mình muốn ép hay chưa => BQT Không chịu trách nhiệm về việc ép nhầm ép sai !!

 

 

 

 

 LƯU Ý QUAN TRỌNG: Khi chọn trang bị cần đổi bạn phải hết sức cẩn thậnBQT sẽ không giải quyết các trường hợp đổi nhầm, đổi lại nhé

  

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!