Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Tính năng - Lôi Đài Công Thành

Lôi Đài Công Thành Chiến

 

 

 Quy định bang hội:

 

 Bang hội báo danh phải có cấp độ 18 trở lên và hiện không chiếm lĩnh thành môn nào, sẽ do bang chủ đi báo danh

 Môt lần lôi đài đấu chỉ được tối đa 16 Bang hội (đủ điều kiện trên) tham gia. Nếu quá số lượng trên thì hệ thống sẽ không tiếp nhận thêm nữa, nếu dưới 16 đội thì những đội đã báo danh đều được thi đấu.

 Lôi đài áp dụng phương thức đấu loại trực tiếp. Các cặp đấu được hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Bang hội chiến thắng cuối cùng sẽ dành được quyền công thành

 Đội chiến thắng cuối cùng sẽ giành chức quán quân của ngày hôm đó và sẽ là phe Công thành (phe tấn công) trong trận Công Thành diễn ra vào ngày hôm sau.

 Tham gia lôi đài cho Thành thị nào thì sẽ Công chiếm Thành thị đó.

  Bang hội phải có số lượng thành viên >= 60 mới có thể đăng ký lôi đài  

 

 Thời gian Lôi Đài và Công Thành:

 

  Báo danh Lôi Đài Công Thành Chiến:

       Thành Tương Dương vào lúc 18h00 đến 19h00 Thứ 4 hàng tuần

       Thành Phượng Tường vào lúc 18h00 đến 19h00 Thứ 5 hàng tuần

  Thời gian thi đấu Lôi Đài Công Thành:

      Tương Dương vào lúc 20h00 Thứ 4 hàng tuần

      Phượng Tường vào lúc 20h00 Thứ 5 hàng tuần

  Công Thành Chiến Tam Trụ:

       Công Thành Tương Dương vào lúc 20h00 Thứ 5 hàng tuần

       Công Thành Phượng Tường vào lúc 20h00 Thứ 6 hàng tuần

  Hiện tại mở 2 thành: Thành Phượng Tường  và Thành Tương Dương

 

 Điều kiện tham gia Lôi Đài Công Thành Chiến:

   Vào bang đủ 7 ngày mới có thể tham gia lôi đài

   Mỗi bang hội chỉ có tối đa 16 thành viên tham gia Lôi Đài 

   Để tránh bị bang hội đối thủ chơi xấu, chỉ Bang chủ, Trưởng Lão và Đội trưởng mới có thể di chuyển vào khu vực thi đấu

  

 Bản đồ lôi đài:

 

  Kết quả từng trận đấu sẽ được hệ thống thông báo. Những ai bị chết sẽ không được quay lại tham chiến trong trận đấu đó.

  Bang hội giành chức quán quân trong Lôi Đài Công Thành chiến sẽ là phe Công thành (phe tấn công) trong trận Công Thành diễn ra vào ngày hôm sau.

  Trong tuần đầu tiên, "Thành trống" vì chưa có phe thủ thành nên Bang Hội nào thắng trong trận Công Thành Lôi đài chiến sẽ trở thành người chiếm thành

 

 

 Cách đăng ký và tham gia lôi đài:

 

  Bước 1: Trong khoảng thời gian từ 18h-19h, mọi Bang chủ có thể đến gặp Công Thành quan tại Vĩnh Lạc Trấn để báo danh cho Bang của mình tham gia Lôi Đài Công Thành Chiến.

 

 

 

 

   Bước 2: Công Thành Quan sẽ hỏi bạn có chấp nhận chi 100 vạn (từ ngân quỹ của Bang hội) cho Lôi Đài báo danh hay không, chọn “Xác nhận” nếu bạn đồng ý đóng 100 vạn báo danh, chọn "Hủy bỏ" nếu bạn không muốn báo danh.

 

 

   Bước 3:

      - Sau khi Bang chủ chọn “Đồng ý” sẽ xuất hiện thông báo (hàng chữ đỏ) “Bang hội của bạn đã đăng ký thành công, xin đợi Lôi Đài khai mạc”. 

      - Nếu muốn xem kết quả chia bảng, các bạn có thể nói chuyện với Công Thành Quan.

 

 

 

   Bước 4:

      - Khi đến giờ tham gia Lôi Đài Công Thành chiến (20h00), hệ thống sẽ công bố trong game (dòng chữ màu vàng ở trên màn hình)

      - Lúc này, mọi người trong bang phái (đã đăng ký) đều có thể nói chuyện với Công Thành quan và chọn “Vào đấu trường tỷ võ” để được đưa vào đấu trường riêng dành cho Bang hội lôi đài.

 

 

   Bước 5:

      - Tại đấu trường tỷ võ, các đấu thủ hãy tìm và nói chuyện với Vệ binh đấu trường tại tọa độ (200/202), chọn dòng đầu tiên để vào đấu trường. 

      - Đặc biệt lưu ý : Bất kỳ 16 người đầu tiên nào nói chuyện với Vệ binh đấu trường sẽ được xem như là đại diện của Bang phái tham gia Lôi đài và Bang chủ không thể thay đổi được. Và chỉ những thành viên nào gia nhập Bang trên 7 ngày mới có quyền tham gia Lôi đài.

 

 

  Bước 6:

     - Với mỗi trận đấu, các Bang hội sẽ có thời gian là 8 phút để tham gia vào đấu trường, nếu quá 8 phút thì Lôi đài sẽ bắt đầu với những người đã có mặt trong đấu trường (tức đã nói chuyện với Vệ binh đấu trường). Nếu quá thời gian trên mà chưa có thành viên nào vào đấu trường thì Bang đó xem như bỏ cuộc và bị thua.

 

 

 

 

 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!