Tính năng - Thương Nhân Tây Vực

THƯƠNG NHÂN TÂY VỰC

 

 

Chủ Thương hội đang rối như tơ vò vì Thương Nhân Tây Vực, một trong những nhà buôn có tiếng của Trung Nguyên bấy lâu nay không hiểu sao hành tung bí ẩn, xuất hiện bất thường không báo trước. Thương hội dạo này kinh doanh khấm khá, rất nhiều người cần mua những vật phẩm thần bí, giá trị nơi Tây Vực xa xôi.....

 

Nhưng Thương Nhân Tây Vực vẫn thoắt ẩn thoắt hiện, giang hồ không rõ tung tích…

 

 Thời gian và quy định:

 

      Thời gian diễn ra: 19h00 thứ 3 và thứ 6 (xuất hiện trong vòng 60 phút)

      Quy định: mỗi loại vật phẩm bán giới hạn số lượng là 200

  

 NPC và vật phẩm liên quan:

 

 


 

 NPC Thương Nhân Tây Vực: Xuất hiện ngẫu nhiên tại Thành Đô

 

 

 

 Vật phẩm bán:

 

 


 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!