Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Vận Tiêu 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Tính Năng Đặc Sắc

TÍNH NĂNG TRÙNG LUYỆN TRANG BỊ HOÀNG KIM MÔN PHÁI

 

 Sau 6 tháng đợi mong, cuối cùng những Đồ Phổ Hoàng Kim Môn Phái cũng xuất hiện tại Hoa Sơn . Nhằm đáp lại sự mong đợi của quý nhân sỹ, BQT Võ Lâm Trung Nguyên đã ra mắt tính năng ép trang bị Hoàng Kim Môn Phái chưa từng xuất hiện tại bất kỳ 1 server private nào khác

 Đến với Võ Lâm Trung Nguyên, bạn sẽ trải nghiệm được tính năng ép đồ hoàn toàn mới lạ và chưa từng có tại bất kỳ 1 server Private nào khác.

 BQT đã dày công nghiên cứu cải tiến lại hệ thống ép đồ theo một cách hoàn toàn mới lạ, nhằm tạo điều kiện để bất kỳ quý nhân sỹ nào cũng có thể sở hữu được một trang bị mình mong muốn nếu chịu khó tham gia các tính năng và tính lũy mảnh trang bị.

 Chắc hẳn những ai đang tham gia Võ Lâm Trung Nguyên cũng hiểu được, khi sở hữu được một món trang Bị An Bang hay Hoàng Kim Môn Phái khó khăn đến nhường nào. Với trang bị An Bang, Định Quốc, Nhu Tình, Hiệp Cốt BQT không cho rã trang bị nhằm giữ được giá trị của những trang bị có option cao và đẹp. Nhưng đối với các Trang bị Hoàng Kim Môn Phái, vì để sở hữu 1 trang bị HKMP cũng rất vất vả nên BQT sẽ tạo điều kiện để quý nhân sỹ có thể rã trang bị HKMP đã có để ép lại lấy option đẹp hơn hoặc đổi sang 1 trang bị của phái khác trong cùng loại HKMP để ép. Chi tiết tính năng như sau:

 

 Giới thiệu tính năng:

 

 Khi rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái cần dùng 1 Trùng Luyện Ngân Chùy mang đến Thợ rèn Thần Bí tại 164/199 Lâm An, đồng thời khi rã trang bị HKMP sẽ tiêu hao 20% số mảnh trang bị, chi tiết trong bảng sau:

 


 


 

 

 Ngoài ra, để trang bị Hoàng Kim Môn Phái có thể dùng Kim Chùy, mang đến thợ rèn thần bí tại 164/199 Lâm An, khi rã sẽ tiêu hao 10% số mảnh trang bị

Để sở hữu Kim Chùy, quý nhân sĩ có thể mang 10 Ngân Chùy + 1 Hoàng Kim Thạch đến đổi Kim Chùy tại Học Trò Thợ Rèn

 Hoàng Kim Thạch có thể sở hữu thông qua hoạt động săn boss Đại Hoàng Kim hoặc thông qua các sự kiện tại Võ Lâm Trung Nguyên

 

 Vật phẩm cần thiết: Ngân Chùy 

 

 


 

 

 Nguồn gốc Trùng Luyện Ngân Chùy: mua tại NPC Học Trò Thợ Rèn tại 164/199 Lâm An giá 50 tiền đồng

 

 

 

 

 

 Cách rã trang bị Hoàng Kim Môn Phái

 

 

 Bước 1: Mang theo Trùng Luyện Ngân Chùy trong hành trang đến gặp Thợ Rèn Thần Bí tại 164/199 Lâm An

 

 

 Bước 2: Đặt trang bị cần phân rã vào

 

 

 Bước 3: Xác nhận

 

 

 

 LƯU Ý: BQT không giải quyết bất kỳ trường hợp nào về việc rã nhầm trang bị. Nên trước khi rã trang bị quý nhân sĩ vui lòng kiểm tra kỹ

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!