Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Tính năng - Túi Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn & Túi Ô Đầu Hoàn Thần Đan

Túi Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn &
Túi Ô Đầu Hoàn Thần Đan

 

 Nhằm hỗ trợ cho nhân sĩ võ lâm tiện lợi cho việc luyện công, nên BQT đưa ra túi chứa lượng lớn Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn và Ô Đầu Hoàn Thần Đan. Từ đây các nhân sĩ võ lầm có thể luyện công thoải mái hơn, không cần phải phù về quá nhiều lần để bổ sung máu và mana.

 

 Hình ảnh

 

   : Túi Ngũ Hoa Ngọc Lộ Hoàn (Giá 60 vạn)

   : Túi Ô Đầu Hoàn Thần Đan (Giá 40 vạn) 

 

 Điều Kiện Sử Dụng

 

 Không thể sử dụng : Liên Đấu, Công Thành Chiến, Vượt Ải, Lôi Đài Công Thành, Lôi Đài Công Bình Tử, Tống Kim, ...

 Chỉ có thể sử dụng: tại các map luyện công.

 

 Lưu ý khi sử dụng:

 

 

 Không nên đặt túi máu ở giữa hành trang như hình bên dưới. Vì khi đặt túi máu ở giữa, auto sẽ bơm máu theo thứ tự từ trên xuống -> từ trái qua phải, nếu đặt tại hàng đầu tiên này thì auto bơm tới đó sẽ không tự bơm máu được nữa

 

 

 

 

 Đặt túi máu ở góc dưới cùng bên phải của hành trang, để auto có thể bơm máu được hiệu quả nhất

 

 

 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!