Nạp thẻ cào

Hướng Dẫn Nạp Thẻ Cào

 

1. Mệnh giá thẻ

Thẻ Cào

 

Mệnh giá nạp

 

 

 

 

2. Nạp thẻ

- Lưu ý:

 + Chọn sai mệnh giá thẻ sẽ mất thẻ không nhận được tiền đồng

 + Thẻ chỉ được xử lý từ 9h - 22h trong ngày, ngoài thời gian đó sẽ xử lý qua ngày hôm sau

 

 

 

Vui lòng để nạp thẻ