Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Vận Tiêu 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Hướng dẫn nhập Code hỗ trợ

Vui lòng để nhận Gift Code

 

HƯỚNG DẪN NHẬP GIFTCODE

 Cách nhận Giftcode VIP:

      NHẬN CODE VIP Khi tham gia Ł.𝐥.𝐊.𝐄 𝐯𝐚̀ Ƈ.𝐇.𝐥.𝐀 𝐒̧.𝐄̉  bài viết:

           5 Tiên Thảo Lộ (khóa)

           5 Tiên Thảo Lộ Đặc Biệt (Khóa)

           10 Lệnh Bài Dã Tẩu (Khóa)

           10 Thiên Sơn Bảo Lộ (Khóa)

           1 Bộ Tinh Hồng Bảo Thạch (Khóa)

           1 Tẩy Tủy Kinh (Khóa)

      Chư vị anh hùng chỉ cần thực hiện đầy đủ các bước sau đây để có thể nhận được 1 CODE VIP:

           Bước 1: Ł.𝐥.𝐊.𝐄 fanpage 

           Bước 2: Ł.𝐥.𝐊.𝐄 𝐯𝐚̀ Ƈ.𝐇.𝐥.𝐀 𝐒̧.𝐄̉  bài viết này ở chế độ công khai

           Bước 3: Cú pháp "Nơi 1 Huyền Thoại Bắt Đầu - Server Phượng Tường - Tham gia ngay - Thưởng Ngay Tiền Mặt" - Tag tên 5 người bạn kèm theo 

      Ví dụ: "Nơi 1 Huyền Thoại Bắt Đầu - Server Phượng Tường - Tham gia ngay - Thưởng Ngay Tiền Mặt" - Tag tên 5 người bạn kèm theo

      Sau khi thực hiện đầy đủ các bước: BQT sẽ inbox và gửi code cho từng nhân sĩ, mỗi nhân sĩ sẽ được nhận 4 code

      Sau khi có code, anh em đăng nhập vào trang chủ để nhập code - sau đó đến NPC Hỗ Trợ Tân Thủ nhận quà nhé

 

 Cách nhận Giftcode Hỗ Trợ Tân Thủ <không áp dụng cho Phượng Tường>:

            Người dẫn đầu Bang hội hoặc Nhóm inbox fanpage  để báo danh tên Bang hoặc Tên Nhóm, sau đó lần lượt các thành viên trong Bang hoặc trong nhóm phải inbox cho fanpage  để báo danh. Yêu cầu tất cả các facebook báo danh đều phải là Face Thật, Face Ảo, Face Clone sẽ không được tính. Vì đây chỉ là báo danh chứ không like share nên anh em vui lòng dùng facebook thật để báo danh

            Điều kiện 1 nhóm tối thiểu 5 người, 1 bang hội tối thiểu 15 người ( đối với các bang hội đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ 1 tháng auto Kim Yến sau khi hoạt động ổn định được 1 tháng)

            1 Người sẽ được nhận 4 Code Hỗ Trợ Tân Thủ

 

 Lưu ý:

           Nghiêm  cấm RAO BÁN CODE dưới mọi hình thức, phát hiện sẽ khóa HWID vĩnh viễn. Anh em thấy ai rao bán thì inbox fanpage  báo dùm BQT để thanh lọc nhé.

           Sau khi nhập Code xong phải thoát game, đăng nhập lại - đến NPC Hỗ Trợ Tân Thủ nhận quà anh em nhé

           Mỗi tài khoản chỉ có thể nhập Code VIP 1 lần - nên nếu tạo nhân vật nhận thưởng, xong tạo nhân vật khác thì sẽ không thể nhận code nữa. 
Ví dụ tài khoản abcdef nhập code sau đó tạo nhân vật ở Server Tương Dương nhận code thì tài khoản đó được tính là nhận code rồi, không thể nhập code lại, tạo nhân vật ở server khác cũng sẽ không nhận được lại.

           Nếu tài khoản đã nhận code, nên tạo tài khoản mới để có thể nhận code