Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Vận Tiêu 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Gộp Server Hoa Sơn và Ba Lăng Huyện

GỘP MÁY CHỦ HOA SƠN VÀ BA LĂNG HUYỆN

 

Như đã thông báo từ trước, BQT sẽ tổ chức đợt gộp server cho 2 máy chủ kỳ cựu HOA SƠN VÀ BA LĂNG HUYỆN. Để server có thể có những trận công thành náo nhiệt hơn, những trận Tống Kim náo nhiệt hơn. Và dưới đây sẽ là 1 số lưu ý cũng như hỗ trợ cho đợt gộp server lần này.

 

 Thời gian diễn ra:

      Thời gian nhận hỗ trợ: Quý nhân sĩ tại máy chủ Ba Lăng Huyện sẽ nhận được hỗ trợ kinh nghiệm từ sau bảo trì 16h30 ngày 04/02 đến 16h00 ngày 05/02/2020. Sau thời gian này quý nhân sĩ nào không nhận hỗ trợ thì vẫn sẽ được gộp nhưng không được khiếu nại về phần hỗ trợ.

      Thời gian gộp server dự kiến: Từ 16h00 ngày 05/02 đến 19h00 ngày 05/02/2020 sẽ gộp hoàn tất

 

 Hỗ trợ cho máy chủ Ba Lăng Huyện:

      Vê phần kinh nghiệm sẽ được hỗ trợ theo level như trong bảng bên sau tại NPC Lễ Quan - BQT đã tính toán rất kỹ để những nhân sĩ ở Ba Lăng Huyện sau khi nhận hỗ trợ sẽ có level tương đương với quý nhân sĩ đồng hạng tại Hoa Sơn:


 

 

      Ngoài ra, quý nhân sĩ có mặt trong top 10 của máy chủ Ba Lăng Huyện sẽ được nhận số nhân sâm tương ứng đế có thể tiếp tục đua top sau khi gộp server như sau:

           Top 1: 42 cái 

           Top 2: 36 cái

           Top 3: 27 cái

           Top 4: 24 cái

           Top 5: 24 cái

           Top 6: 23 cái

           Top 7: 21 cái

           Top 8: 21 cái

           Top 9: 15 cái

           Top 10: 15 cái

 Đây là số nhân sâm tối đa của top tương ứng server Hoa Sơn có thể đổi

 

 Một số lưu ý chuẩn bị khi gộp server như sau:

      Quý vị bang chủ của các bang vui lòng dùng chức năng phát lương để rút toàn bộ ngân quỹ bang về - sau khi gộp sẽ giải tán toàn bộ các bang hội để các bang hội tạo bang lại - đảm bảo công bằng cho các bên. Sau khi gộp nếu bang nào chưa rút tiền trong bang về dẫn tới mất tiền, BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

      Quý bang chủ của các bang còn hoạt động, vui lòng inbox fanpage báo danh để sau khi gộp server có thể nhận hỗ trợ level bang trở lại (các bang chủ tự mua Nhạc Vương Kiếm, tránh tình trạng bang clone).

      Hạn chót nhận hỗ trợ là 16h30 ngày 05/02, sau thời gian này BQT không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc nhận hỗ trợ.

      Quý nhân sĩ vui lòng nhận toàn bộ điểm thưởng liên đấu - đã nhận vào nhân vật sẽ không bị mất (không cần đổi ra lệnh bài) không nhận thưởng thì sau khi gộp sẽ mất nhé. BQT sẽ không hỗ trợ những trường hợp này.

      Sau khi gộp server nhân vật nào bị đổi tên sẽ được nhận 1 lần đổi tên miễn phí.

      Sau khi gộp server, trong vòng 1 tháng đầu tiên thứ hạng tại dấu ? của quý nhân sĩ có thể sai lệch, do vừa gộp data của 2 server lại. Sau 1 tháng, BXH sẽ tự động cân chỉnh về chính xác.

      Sau khi gộp máy chủ, BQT sẽ tiếp tục tổ chức đua top với những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, mong rằng đây sẽ là mục tiêu để các bang hội cùng nhau phấn đấu, để server có thể mỗi ngày một nhiệt hơn.

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!