Lộ trình phát triển máy chủ Ba Lăng Huyện

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

Với hơn 6 tháng phát triển cực kỳ ổn định tại server Hoa Sơn và để nối tiếp thành công đó, BQT sẽ đưa ra lộ trình phát triển cho máy chủ mới Ba Lăng Huyện như sau:

 

 

 

 

Lộ trình chỉ mang tính chất tham khảo, BQT sẽ điều chỉnh trong quá trình vận hành game để phù hợp hơn với sự phát triển của máy chủ

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!