Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Vận Tiêu 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Tống Kim Đại Tướng Nhận Ngày Chơi - Close Beta Nam Nhạc Trấn

ĐUA TOP TỐNG KIM - CLOSE BETA

 

 

 

 

 Nhằm khích lệ tinh thần quý nhân sĩ trong khoảng thời gian Close  Beta, BQT quyết định tạo sự kiện đua top Tống Kim trận 21h hàng ngày trong suốt thời gian Close Beta

 

 NPC Hỗ trợ: NPC Lễ Quan

- Hỗ trợ đẳng cấp 119

- Hỗ trợ trang bị: An bang, định quốc, nhu tình, đồ xanh...

- Hỗ trợ skill 90, đại thành bí kíp, tẩy tủy kinh, võ lâm mật tịch, bàn nhược tâm kinh

- Hỗ trợ tẩy tủy tại chỗ

- Hỗ trợ tạo bang

- Hỗ trợ tiền vạn, tiền đồng

 

 Thời gian diễn ra sự kiện:

 

- Các trận Tống Kim 21h diễn ra từ ngày 04/12 đến 06/12

 

 Điều kiện nhận thưởng:

 

Đạt được top 1 trong các trận Tống Kim 21h diễn ra từ ngày 04/12 đến 06/12

 

 Trong thời gian Close Beta khi tham gia các trận Tống Kim 21h diễn ra từ ngày 04/12 đến 06/12 đạt danh hiệu Đại Tướng sẽ nhận được 3 ngày chơi miễn phí khi open beta  (có cộng dồn)

 

 Cách thức báo danh nhận thưởng:

 

- Sau khi trận đấu kết thúc, quý nhân sĩ đạt được top 1 vui lòng chụp hình BXH liên hệ Fanpage để báo danh nhận thưởng <Quý nhân sĩ lưu ý điền số điện thoại đăng ký tài khoản chính xác để xác minh nhận thưởng>

 

- Phần thưởng sẽ được trao sau khi kết thúc Đua Top Máy Chủ Nam Nhạc Trấn

 

 Phần thưởng: 300 tiền đồng

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!