Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Vận Tiêu 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quả Huy Hoàng 20:00
Liên Đấu 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Chiến Trường Tống Kim 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Chuỗi sự kiện Quốc Tế Phụ Nữ

TRUY TÌM BẢO TÀNG TÂN SỬU


 

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, thân gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người bà, người mẹ, người chị, người bạn và những người em gái. Họ là một nửa dịu dàng của thế giới này, do vậy chúng ta hãy dành cho họ những yêu thương trọn vẹn và những tình cảm chân thành nhất!

Đồng thời, BQT Võ Lâm Trung Nguyên cũng gửi đến chư vị những hoạt động chào mừng ngày trọng đại này!

 

 Thời gian và điều kiện tham gia:

              Thời gian: Từ sau 16:30 ngày 08/03/2021 đến 16:30 ngày 22/03/2021

              Đối tượng: Áp dụng cho mọi đối tượng

              Yêu cầu: Phần thưởng sử dụng vật phẩm trực tiếp giới hạn 5 ô trống

              Chạy Auto Update để cập nhật sự kiện, tránh bị lỗi hiển thị item

 

 NPC sự kiện: Phó Lôi Thư

       Vị trí: tại 198/203 Long Tuyền Thôn


       Chức năng: Giám định tàng bảo đồ

 

 Vật phẩm liên quan và nguồn gốc:

         Rương Tàng Bảo Đồ: có được khi tham gia sự kiện Ngũ Quả Mừng Xuân hoặc sự kiện Ước Nguyện Đầu Năm.

 

         Tàng Bảo Đồ: Có được khi mở rương Tàng Bảo Đồ.

         Nội dung: Trong quá trình tham gia sự kiện, khi sở hữu Rương Tàng Bảo Đồ quý nhân sĩ hãy nhanh chóng mở rương tàng bảo đồ để nhận được Tàng Bảo Đồ.

               Sau khi có được Tàng Bảo Đồ, mang Tàn Bảo Đồ đến NPC Phó Lôi Thư tại 198/203 Long Tuyền Thôn để giám định Tàng Bảo Đồ với giá 50 vạn/ lần/ cái.

              Sau khi giám định Tàng Bảo Đồ, sẽ xuất hiện manh mối trên Tàng Bảo Đồ, dựa theo manh mối đó hãy nhanh chóng đi tìm để nhận được những vật phẩm vô cùng giá trị.

 

  Phần thưởng khi đào được Bảo Tàng Tân Sửu:

 

 

 Tọa độ Tàng Bảo Đồ:

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!