Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Vận Tiêu 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Thương Nhân Tây Vực 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Thất Thành Đại Chiến 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30
Phong Lăng Độ Đầu giờ chẵn
Vượt Ải Đầu mỗi giờ
Chiến Trường Tống Kim 11:00
Boss Tiểu Hoàng Kim 12:30
Quả Huy Hoàng (Tiểu) 12:30
Chiến Trường Tống Kim 15:00
Liên Đấu 18:00
Quả Huy Hoàng 19:00
Boss Đại Hoàng Kim 19:30
Boss Tiểu Hoàng Kim 20:00
Liên Đấu 20:00
Trung Nguyên Loạn Chiến 20:00
Quốc Chiến Thiên Tử 21:00
Boss Đại Hoàng Kim 22:30

Gộp Server Nam Nhạc Trấn và Chu Tiên Trấn

GỘP MÁY CHỦ

NAM NHẠC TRẤN VÀ CHU TIÊN TRẤN

 

Như đã thông báo từ trước, BQT sẽ tổ chức đợt gộp server cho 2 máy chủ NAM NHẠC TRẤN VÀ CHU TIÊN TRẤNĐể server có thể có những trận công thành náo nhiệt hơn, những trận Tống Kim náo nhiệt hơn. Và dưới đây sẽ là 1 số lưu ý cũng như hỗ trợ cho đợt gộp server lần này.

 

 Thời gian diễn ra:

      Thời gian gộp server dự kiến: Từ 12h00 ngày 16/06 đến 17h00 ngày 16/06/2020 sẽ gộp hoàn tất

      Máy chủ sau khi gộp sẽ có tên: Tương Dương

 

 Hỗ trợ khi gộp máy chủ:

      Về phần kinh nghiệm: Sau khi gộp hoàn tất, tất cả quý nhân sĩ có đẳng cấp >= 122 tại máy chủ Tương Dương sẽ được nhận hỗ trợ 450 Tiểu Thiên Sơn Tuyết Liên - khóa vĩnh viễn (hạn sử dụng 16h30/ 22/06) - nhận tại Lễ Quan.

      1 Tiểu Thiên Sơn Tuyết Liên sử dụng nhận ngay 100 triệu điểm kinh nghiệm không cộng dồn (hạn sử dụng 16h30 - 22/06)

      Thời gian nhận hỗ trợ là từ 16h30 ngày 16/06 đến 16h30 ngày 19/06 sau thời gian này, ai chưa nhận sẽ không thể nhận hỗ trợ)

      Sẽ có nhiều anh em thắc mắc vì sao lại hỗ trợ đến 45 tỉ, thì BQT xin giải thích như sau:

             Đầu tiên, từ trước đến nay chúng ta không có giải đua top 140, mà chỉ có 130 - 150 - 170, nhưng ở NNT và CTT vì lộ trình gộp nên BQT đã lấy phần thưởng 150 xuống để anh em đua top 140.

             Một phần là anh em cũng bị chặn tại 140 khá lâu, nên đây cũng là 1 phần quà đền bù lại việc anh em đã phải đợi 1 thời gian để mở cấp.

             Vì vậy, trong phần thưởng có Phiên Vũ (level 150), chính vì thế, sau khi gộp, BQT sẽ hỗ trợ anh em 45 tỉ để chúng ta quay về vạch xuất phát là 150 để bắt đầu đua top 170.

      Ngoài ra, sau khi gộp BQT sẽ tắt tính năng đổi Nhân Sâm Ngàn Năm - để tiến hành thống kê top 10 người sở hữu nhân sâm nhiều nhất tại 2 máy chủ. Theo đó, sẽ hỗ trợ quý nhân sĩ có mặt trong top 10 - sở hữu nhân sâm của máy chủ Chu Tiên Trấn sẽ được nhận số nhân sâm bằng với số nhân sâm của TOP 10 người sở hữu nhân sâm tại Nam Nhạc Trấn đế có thể tiếp tục đua top sau khi gộp server.
      Sau khi gộp BQT sẽ công bố danh sách những người sở hữu nhân sâm nhiều nhất tại 2 Server tại đây, đồng thời sẽ tiến hành hỗ trợ cho những anh em tại Chu Tiên Trấn.

 

Số nhân sâm hiện hữu tại từng server: vào thời điểm gộp

 

Số nhân sâm hỗ trợ tương ứng cho Top tại Chu Tiên Trấn

 Một số lưu ý chuẩn bị khi gộp server như sau:

      Quý vị bang chủ của các bang vui lòng dùng chức năng phát lương để rút toàn bộ ngân quỹ bang về - sau khi gộp sẽ giải tán toàn bộ các bang hội để các bang hội tạo bang lại - đảm bảo công bằng cho các bên. Sau khi gộp nếu bang nào chưa rút tiền trong bang về dẫn tới mất tiền, BQT sẽ không chịu trách nhiệm.

      Sau khi gộp server, sẽ tắt tính năng đổi nhân sâm tại máy chủ Tương Dương - đồng thời sẽ mở đua top cấp 170 tại máy chủ Tương Dương.

      Quý bang chủ của các bang còn hoạt động, vui lòng inbox fanpage báo danh để sau khi gộp server có thể nhận hỗ trợ level bang trở lại (các bang chủ tự mua Nhạc Vương Kiếm, tránh tình trạng bang clone).

      Hạn chót nhận hỗ trợ là 16h30 ngày 19/06, sau thời gian này BQT không tiếp nhận bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc nhận hỗ trợ.

      Quý nhân sĩ vui lòng nhận toàn bộ điểm thưởng liên đấu - đã nhận vào nhân vật sẽ không bị mất (không cần đổi ra lệnh bài) không nhận thưởng thì sau khi gộp sẽ mất nhé. BQT sẽ không hỗ trợ những trường hợp này.

      Sau khi gộp server nhân vật nào bị đổi tên sẽ được nhận 1 lần đổi tên miễn phí - nhận tại Lễ Quan - thời hạn nhận đổi tên 16h30 22/06/2020.

      Sau khi gộp server, trong vòng 1 tháng đầu tiên thứ hạng tại dấu ? của quý nhân sĩ có thể sai lệch, do vừa gộp data của 2 server lại và các nhân sĩ liên tục đổi tên. Sau 1 tháng, BXH sẽ tự động cân chỉnh về chính xác.

      Sau khi gộp máy chủ, BQT sẽ tiếp tục tổ chức đua top với những phần thưởng cực kỳ hấp dẫn, mong rằng đây sẽ là mục tiêu để các bang hội cùng nhau phấn đấu, để server có thể mỗi ngày một nhiệt hơn.

       Khi gộp server, nếu trong 1 tài khoản có 3 nhân vật ở CTT và 3 nhân vật ở NNT thì sau khi gộp tài khoản đó sẽ có tổng cộng 6 nhân vật - sẽ không phải xóa bất kỳ nhân vật nào anh em nhé.

       Sau khi gộp server sẽ mở liên đấu 1 ngày 8 trận cho đến hết ngày 28/06 tại server Tương Dương

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!