Chiến Long Động

 

CHIẾN LONG ĐỘNG

 

 

 

Quả Huy Hoàng (cao), Quả Hoàng Kim là loại bảo dược hấp thu linh khí đất trời, tự thức sinh trưởng từ ngàn xưa nơi động khấu sâu thẳm. Không cần biết là người luyện võ, phàm nhân hay thương nhân tứ phương, khi sử dụng loại quả này sẽ gia tăng công lực gấp bội phần!

 

Vốn dĩ là kỳ bảo nên trong suốt thời gian qua, lời tương truyền về động khấu nơi sinh trưởng của bảo dược được nhân sĩ khắp nơi dò la tin tức. Nay mọi chuyện đã được sáng tỏ, địa đồ huyễn cảnh ấy chính là Chiến Long Động - nơi quanh năm tịch liêu không một bóng người!

 

 

 Các vật phẩm liên quan:

 

 

 

 Hướng dẫn tham gia Chiến Long Động:

 

    Thời gian diễn ra:

 

           Diễn ra tất cả các ngày trong tuần

 

           Thời gian xuất hiện quả: từ 19h  đến 19h30 xuất hiện 3 đợt quả, mỗi đợt xuất hiện 1 quả Hoàng Kim và 5 bãi quả Huy Hoàng (cao)

 

    Tính chất bản đồ Chiến Long Động:

 

           Bất kì nhân sĩ nào khi vào bản đồ Chiến Long Động đều tự động chuyển sang trang thái chiến đấu và không thể chuyển lại trạng thái luyện công khi ở trong bản đồ này.

 

           Bước vào khu vực Chiến Long Động sẽ có trạng thái bất tử trong vòng 3 giây.

 

           Bị hạ gục không mất điểm kinh nghiệm, tiền vạn, không giảm PK, không rớt vật phẩm.

 

           Có thể sử dụng: Thần Hành Phù.

          

           KHÔNG THỂ SỬ DỤNG THỔ ĐỊA PHÙ.

 

 

    Hướng dẫn tham gia:

         

          Tại các thời điểm xuất hiện Quả, cần đối thoại với Xa Phu tại 7 thành thi để đến Chiến Long Động.

 

 

 

          Có 2 khu vực xuất hiện riêng biệt tương ứng: Hạt Huy Hoàng (Cao), Hạt Hoàng Kim

 

Bản đồ Chiến Long Động

 

Lưu ý:

 

- Mỗi nhân vật 1 ngày chỉ có thể sử dụng 5 Quả Huy Hoàng (cao) và 1 Quả Hoàng Kim.

 

- Nhân vật chữ trắng và phi chiến đấu không thể tham gia hái quả.

 

- Nếu đang trong thời gian chờ lượm quả mà nhân vật bị trọng thương thì nhân vật khác vẫn có thể hái được quả đó.

 

- Thời gian sử dụng Quả Huy Hoàng và Quả Hoàng Kim là 168 giờ kể từ khi bắt đầu hái quả.

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!