Chiến Trường Tống Kim

Hướng Dẫn - Tham gia Chiến Trường Tống Kim

 

 

 

 

Chiến Trường Tống Kim là nơi để các cao thủ có thể cùng hảo hữu, Bang hội mình tả xung hữu đột, thi triển võ công xưng bá thiên hạ. Trong thời gian vừa qua đã thu hút được sự quan tâm tham gia của đông đảo quý nhân sĩ.

 

Nhưng hiện tại vẫn có một số bằng hữu chưa biết cách tham gia,BQT xin gửi đến các bạn nào chưa biết cách tham gia Chiến Trường Tống Kim bài hướng dẫn này.

 

 

 

 Điều Kiện Tham Gia:

 

 

  Đối tượng tham gia: Các nhân vật đã gia nhập môn phái. Đẳng cấp từ 80 trở lên

 

  Thời gian báo danh: 10h50, 14h50 và 20h50 mỗi ngày. 

 

  Thời gian chờ: 10 phút.

 

  Thời gian khai chiến: 11h00, 15h00 và 21h00.

 

  Thời gian diễn ra: 60 phút.

 

  Lưu ý:

 

- Nếu đã báo danh phe nào thì sẽ phải ở phe đó đến khi trận đánh kết thúc.

 

- Không thể đổi phe khác khi trận đấu chưa kết thúc.

 

- Trận Tống Kim 21h00 mỗi ngày điểm sẽ x4

 

- Một ngày giới hạn đổi 30 triệu điểm EXP/ ngày

 

 

 

 NPC & Vật Phẩm liên quan

 

 Cách thức báo danh: Dùng Tống Kim Chiêu Thư để di chuyển đến địa điểm báo danh hoặc đến Đại Lý Trung Tâm gặp các NPC Liên Quan

 

 NPC Liên Quan

 

- Để báo danh vào phe Tống  :

 

Các bạn đến toa độ 198/197 ở Đại Lý Phủ để gặp NPC Mộ Binh Quan (Vàng) để báo danh.

 

 

 

 

 

- Để báo danh vào phe Kim  :

 

Các bạn đến toa độ 200/197 ở Đại Lý Phủ để gặp NPC Mộ Binh Quan (Tím) để báo danh.

 

 

 

 

 

 

 

 Phần Thưởng có thể nhận được (chỉ áp dụng cho trận Tống Kim 21h hằng ngày)

 

 

- Sau khi kết thúc trận Tống Kim đạt danh hiệu Đại Tướng hoặc Phó Tướng sẽ nhận được 1 rương vật phẩm tương ứng.

 

 


 


 

 

- Ngoài ra các bạn từ Top 1 - 20 của TOP Điểm TK và TOP PK TK còn được nhận thêm Lễ Bao Tống Kim, số lượng tùy vào thứ hạng bạn đạt được trong trận đấu.

 

 

 


 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!