Lộ trình phát triển máy chủ Nam Nhạc Trấn

LỘ TRÌNH PHÁT TRIỂN

 

 

 

 

 

 

Với hơn 9 tháng phát triển cực kỳ ổn định tại 2 máy chủ:

 - Hoa Sơn (9 tháng): Tống Kim vẫn mỗi bên vẫn hơn 100 account

-  Ba Lăng Huyện (5 tháng): Tống Kim luôn luôn full 150 vs 150.
 Và để nối tiếp thành công đó, BQT sẽ đưa ra lộ trình phát triển cho máy chủ mới Nam Nhạc Trấn như sau:

 

 

 

 

 

 

 

Lộ trình chỉ mang tính chất tham khảo, BQT sẽ điều chỉnh trong quá trình vận hành game để phù hợp hơn với sự phát triển của máy chủ

 

 

 

 

  Võ Lâm Trung Nguyên  
Kính Bút!