Sự kiện Thất Thành Thưởng Nguyệt
Đua top đẳng cấp 120 - Máy chủ Ba Lăng Huyện
Khai mở máy chủ Ba Lăng Huyện - 19h00 24/08/2019
Đệ Nhất Bang Hội
Trung Nguyên Tiêu Cục - Vận Tiêu