Khai mở máy chủ Ba Lăng Huyện - 19h00 24/08/2019
Đệ Nhất Bang Hội
Đua TOP Tống Kim Close Beta
Sự Kiện Anh Hùng Thiếp - Khai mở máy chủ Ba Lăng Huyện
Chuỗi sự kiện Close Beta 16/08 - Khai mở server Ba Lăng Huyện